ÔNG BIDEN 'GHI ĐIỂM' VỚI BÀI PHÁT BIỂU KÊU GỌI ĐOÀN KẾT

ÔNG BIDEN 'GHI ĐIỂM' VỚI BÀI PHÁT BIỂU KÊU GỌI ĐOÀN KẾT

Bài phát biểu dài 20 phút tại lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden được đánh giá cao vì khơi dậy tinh thần đoàn kết quốc gia và khẳng định cam kết đưa nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng.