40% người Mỹ gốc Việt chọn California làm quê hương

09:00 12/07/2021

Trong số gần 1.3 triệu người Việt Nam sống ở nước Mỹ, có đến 40% cư trú tại California. Họ tập trung ở ba quận hạt Orange, Los Angeles và Santa Clara, theo một bản báo cáo được Viện Chính Sách Di Dân (Migration Policy Institute).

Chỉ tính nội trong ba quận hạt này, những người nhập cư gốc Việt chiếm khoảng 1/4 tổng số người Bài viết thuộc a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b Tin nước MỹViệt Nam sống trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Bà Jeanne Batalova, một nhà phân tích chính sách hàng đầu tại Viện Chính Sách Di Dân, nói với đài phát thanh KPPC, “Mức độ tập trung địa lý ấy quả là hấp dẫn.” Bà Balatova nói rằng số lượng đông đảo những người nhập cư ở California phần lớn là do di cư lần thứ nhì.

Nam California, Texas và Duyên Hải Vùng Vịnh Louisiana là những nơi thu hút Bài viết thuộc 28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde Tin nước Mỹngười Việt tới sinh sống và phát triển nhiều nhất  vì khí hậu ở những nơi ấy ấm hơn và có nhiều cơ hội việc làm phù hợp. Little Saigon ở Orange County lôi cuốn người Việt đến đây, đặc biệt là những người có trình độ tiếng Anh hạn chế, vì ở đây đã có nhiều chùa, nhà thờ, chợ búa và nhà hàng, cũng như báo chí và giải trí tiếng Việt.

Người ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều người gốc Việt Nam định cư trong các cộng đồng California, nơi truớc đó đã có nhiều người Châu Á khác, như người Hoa và người Nhật.

Hiện nay, người Việt Nam là nhóm dân nhập cư lớn vào hàng thứ sáu trong cả Bài viết thuộc 45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d Tin nước Mỹnước Mỹ và đã tăng lên gấp năm lần từ số lượng chừng 231,000 người trong năm 1980.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại khá nhiều trong mấy năm gần đây. Phần lớn họ là các thành viên thuộc đại gia đình của những người đã nhập cư tại Mỹ. Bà Batalova nói rằng số lượng những người đến từ Việt Nam chiếm 25% trong tổng số dân nhập cư tại Mỹ, so với 75% những người đến trước đó.

Tốc độ gia tăng dân số sẽ chậm lại, vì nó tùy thuộc vào những người Việt thuộc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Những người này đang có gia đình nhỏ hơn so với cha mẹ của họ.

Ác mộng của người già Việt sống trong trại dưỡng lão trên đất Mỹ

Ác mộng của người già Việt sống trong trại dưỡng lão trên đất Mỹ

Theo quan điểm của một người Việt sống trên đất Mỹ, "Viện dưỡng lão" hay "Nursing Home" là cơn ác mộng của người già, người bệnh cũng như những người mất năng lực tự vệ. PLVN xin đăng tải bài viết nêu ý kiến và góc nhìn của tác giả Trịnh Thủy: