LỊCH VISA THÁNG 7/2021

00:00 20/06/2021

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố BẢN TIN THỊ THỰC THÁNG 7/2021 dành cho tất cả các diện di trú, trong đó thể hiện nhiều thông tin đáng chú ý dành cho các Nhà đầu tư Việt Nam theo diện EB-5.

Theo bảng dưới đây, ngày thụ lý hồ sơ được chú thích như sau:

  • “C” (current): là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, nghĩa là số lượng Bài viết thuộc 0d0871f0806eae32d30983b62252da50 Tin nước MỹvBài viết thuộc 704afe073992cbe4813cae2f7715336f Tin nước MỹISa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện.
  • “U” (unauthorized): là không có sẵn, nghĩa là không có sẵn visa để cấp.

(Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn theo bảng dưới đây).

Lịch Visa tháng 7/2021 dành cho diện lao động việc làm. Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ

Đối với diện đầu tư EB-5, ngày ưu tiên cấp lịch phỏng vấn có những thay đổi rất đáng quan tâm:

  • Diện EB-5 đầu tư trực tiếp không qua Trung tâm vùng: ngày ưu tiên cấp lịch phỏng vấn là ngày 01/04/2020 --> tăng vọt kỷ lục 102 tuần so với tháng 6/2021 là ngày 15/04/2018. 
  • Diện EB-5 đầu tư gián tiếp qua Trung tâm vùng: tạm thời chưa có sẵn visa, do đang chờ phê duyệt gia hạn chương trình EB-5 từ Chính phủ Mỹ, nên ngày đáo hạn chưa được cập nhật vào Bản tin tháng 07/2021. 

Với ngày ưu tiên cấp lịch phỏng vấn cho diện EB-5 đầu tư trực tiếp tăng vọt cao như thế như phát đi tín hiệu ngày ưu tiên dành cho diện đầu tư gián tiếp qua Trung tâm vùng cũng sẽ có những bước nhảy vọt trong những tháng tới.

Đồng thời, mới đây Sở Bài viết thuộc e0cf1f47118daebc5b16269099ad7347 Tin nước MỹDi trú Mỹ vừa cập nhật chính sách mới để nhằm loại bỏ các rào cản không cần thiết đối với hệ thống nhập cư hợp pháp của Mỹ, và thúc đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện. Đó là điểm sáng quan trọng mà các Nhà đầu tư EB-5 đang chờ đợi.

Với những cải cách tích cực của Chính quyền Tổng thống đương nhiệm và của Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ đang thực hiện, hy vọng các Hồ sơ của Nhà đầu tư EB-5 đã nộp sẽ sớm được xét duyệt trong thời gian gần nhất.

USIS Group (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt sống ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch sẽ bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký.