Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Bài viết thuộc c9892a989183de32e976c6f04e700201 Tin nước MỹViệt Nam đã mở lại việc xét duyệt tất cả các loại thị thực không định cư, bao gồm H-1B, H-2B, J, và L cho các đương đơn xin thị thực cùng gia đình của mình sau khi Tuyên bố Tổng thống số 10052 hết hiệu lực vào ngày 31/3. Các đương đơn đã từng bị từ chối thị thực theo Tuyên bố 10052 có thể nộp đơn lại bằng cách điền đơn xin thị thực mới. Các Tuyên bố Tổng thống về các hạn chế đi lại do COVID-19 đối với các vùng địa lý hiện vẫn có hiệu lực và vẫn được áp dụng đối với tất cả các hành khách bất kể kết quả xét nghiệm hoặc việc tiêm vaccine của họ. Tất cả các hành khách đến Hoa Kỳ đều phải đáp ứng các yêu cầu về xét nghiệm COVID-19. 

Quyền lợi của thẻ xanh Mỹ 2 & 10 năm,thẻ xanh bị thu hồi khi nào? - 2021

Nonimmigrant Bài viết thuộc 38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e Tin nước MỹVBài viết thuộc 4ea06fbc83cdd0a06020c35d50e1e89a Tin nước Mỹisa Update: The U.S. Mission in Vietnam is pleased to announce the resumption of processing of all nonimmigrant visa categories, including H-1B, H-2B, all J, and L nonimmigrant visa applicants and accompanying family members, following the March 31 expiration of Presidential Proclamation (PP) 10052. Individuals who applied and were denied visas under PP 10052 may reapply by submitting a new application. All travelers to the United States remain subject to pre-departure COVID-19 testing requirements. 

U.S Embassy in Hanoi

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt sống ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch sẽ bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký.