Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Bài viết thuộc e8c0653fea13f91bf3c48159f7c24f78 Tin nước MỹViệt Nam đã mở lại việc xét duyệt tất cả các loại thị thực không định cư, bao gồm H-1B, H-2B, J, và L cho các đương đơn xin thị thực cùng gia đình của mình sau khi Tuyên bố Tổng thống số 10052 hết hiệu lực vào ngày 31/3. Các đương đơn đã từng bị từ chối thị thực theo Tuyên bố 10052 có thể nộp đơn lại bằng cách điền đơn xin thị thực mới. Các Tuyên bố Tổng thống về các hạn chế đi lại do COVID-19 đối với các vùng địa lý hiện vẫn có hiệu lực và vẫn được áp dụng đối với tất cả các hành khách bất kể kết quả xét nghiệm hoặc việc tiêm vaccine của họ. Tất cả các hành khách đến Hoa Kỳ đều phải đáp ứng các yêu cầu về xét nghiệm COVID-19. 

Quyền lợi của thẻ xanh Mỹ 2 & 10 năm,thẻ xanh bị thu hồi khi nào? - 2021

Nonimmigrant Bài viết thuộc daca41214b39c5dc66674d09081940f0 Tin nước MỹVBài viết thuộc db8e1af0cb3aca1ae2d0018624204529 Tin nước Mỹisa Update: The U.S. Mission in Vietnam is pleased to announce the resumption of processing of all nonimmigrant visa categories, including H-1B, H-2B, all J, and L nonimmigrant visa applicants and accompanying family members, following the March 31 expiration of Presidential Proclamation (PP) 10052. Individuals who applied and were denied visas under PP 10052 may reapply by submitting a new application. All travelers to the United States remain subject to pre-departure COVID-19 testing requirements. 

U.S Embassy in Hanoi

Đã có Visa nhưng vẫn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, Tại Sao?

Đã có Visa nhưng vẫn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, Tại Sao?

Dù đã có visa Mỹ đợi làm thủ tục Hải quan để chính thức nhập cảnh vào Hoa Kỳ nhưng bạn vẫn có thể bị từ chối và buộc trở về nước là câu chuyện không mới nhưng gây đau đầu và tốn nhiều tiền bạc của hành khách. Vì sao nên “nghịch cảnh” này?