Phỏng vấn thẻ xanh 10 năm và những thủ tục mới

09:30 09/12/2019

Vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2018, Sở Di Trú USCIS đã ban hành hướng dẫn mới liên quan đến sự miễn phỏng vấn cho mẫu đơn I-751, Petition to Remove the Conditions on Residence, mà cộng đồng người Việt chúng ta thường gọi là đơn xin thẻ xanh 10 năm.

Bình thường thì đương đơn của đơn xin thẻ xanh 10 năm phải được Sở Bài viết thuộc 0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6 Tin nước MỹDi Trú USCBài viết thuộc 598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01 Tin nước MỹIS phỏng vấn trước khi hồ sơ được quyết định, ngoại trừ cuộc phỏng vấn được miễn. Hướng dẫn mới này chỉ định khi nào sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể xem xét quyết định miễn phỏng vấn hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm.

Hướng dẫn mới này có hiệu lực vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018, và được áp dụng cho tất cả hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm mà Sở Di Trú USCIS nhận được vào hoặc sau ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018.

Khi “người thừa hưởng” được sự thường trú do sự hôn nhân với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (tức là bảo lãnh theo diện phối ngẫu), và sự hôn nhân đó chưa đủ 2 năm khi “người thừa hưởng” được sự thường trú, thì theo luật di trú Hoa Kỳ “người thừa hưởng” sẽ được thẻ xanh có giá trị 2 năm.

Điều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu (1) “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, hoặc (2) làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.” Điều kiện của thẻ xanh 2 năm sẽ cho Sở Di Trú USCIS cơ hội lần thứ hai để khảo sát sự hôn nhân của đương sự có gian trá hay không.

Theo hướng dẫn ngày 30 Tháng Mười Một, 2018, của Sở Di Trú USCIS, đương đơn của mẫu đơn I-751 phải được Sở Di Trú USCIS phỏng vấn. Tuy nhiên, sĩ quan của Sở Di Trú USCIS có thể xem xét từ bỏ một cuộc phỏng vấn nếu họ hài lòng rằng hồ sơ hội đủ bốn điều lệ sau đây:

-Điều lệ thứ nhất là Sở Di Trú USCIS có thể đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ vì hồ sơ chứa đủ bằng chứng về sự trung thực của cuộc hôn nhân và đương đơn đi vào cuộc hôn nhân này không phải với mục đích trốn tránh luật nhập cư của Hoa Kỳ. Theo điều lệ này nếu đương đơn nộp đầy đủ bằng chứng để chứng minh hôn nhân của đương đơn là chân thật thì đương đơn hội đủ điều lệ này.

-Điều lệ thứ hai là những hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm nộp vào hoặc sau ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018, mà đương đơn đã từng được Sở Di Trú USCIS phỏng vấn. Chiếu theo điều lệ này thì những đương đơn nào làm hồ sơ thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân (Adjustment of Status) và được thẻ xanh 2 năm thì được coi là đã từng được Sở Di Trú USCIS phỏng vấn.

Còn những đương đơn nào được thẻ xanh 2 năm do nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện phối ngẫu thì bắt buộc phải bị phỏng vấn khi xin thẻ xanh 10 năm vì những đương đơn đó chưa từng được Sở Di Trú USCIS phỏng vấn. Sở Di Trú USCIS nói rõ rằng đương đơn được Lãnh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn trước đây được coi là chưa từng được Sở Di Trú USCIS phỏng vấn trước đây.

-Điều lệ thứ ba là hồ sơ không có dấu hiệu gian lận trong mẫu đơn I-751 hoặc trong những bằng chứng nộp vào.

-Điều lệ thứ tư là hồ sơ không có vấn đề phức tạp nào mà cần phải có một cuộc phỏng vấn để giải quyết các mối quan tâm của Sở Di Trú USCIS.

Khi đương đơn hội đủ bốn điều lệ nêu trên thì Sở Di Trú USCIS có thể miễn phỏng vấn hồ sơ thẻ xanh 10 năm. Nếu đương đơn không hội đủ một trong bốn điều lệ trên thì bắt buộc phải bị phỏng vấn.

Những hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm (I-751) được Sở Di Trú USCIS xét duyệt rất chậm và theo tình trạng hiện nay hồ sơ I-751 kéo dài lên đến từ 12 tháng đến 18 tháng. Yêu cầu phỏng vấn trực tiếp mới này có thể tăng thêm thời gian xử lý và gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc đưa ra quyết định cuối cùng của hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười Hai, 2019.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Năm, 2013, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 Tháng Tám, 2014, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Mười Một, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Hai, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt sống ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch sẽ bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký.