Sở di trú Mỹ thay đổi các xét duyệt và cấp visa cho những hồ sơ có con cận 21 tuổi

09:00 15/07/2021

Sở di trú Mỹ đã nhận thấy sự bất cập này và họ đang thay đổi, những hồ sơ có con cận 21 tuổi từ 31/3/2020 sẽ được xét ở USCIS lâu hơn nhưng bù lại ngay khi được duyệt, họ sẽ có visa sớm hơn thay vì phải chờ đợi quá lâu ở NVC.

Sở Bài viết thuộc 9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8 Tin nước MỹDi trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCBài viết thuộc 4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a Tin nước MỹIS) tuyên bố sẽ không tiếp tục xử lý trước cho những đơn I-526 nộp trước, thay vào đó những ai nộp đơn I526 mà không có con cận tuổi 21 thì sẽ được xử lý nhanh hơn ở USCIS, còn những hồ sơ có con cận tuổi 21 thì sẽ được xử lý tại USCIS lâu hơn (sẽ không còn áp dụng dạng ngày ưu tiên “priority date” lúc File Number như từ trước đến nay). USCIS sẽ thực hiện phương pháp mới này bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Trong thông báo, USCIS chỉ ra rằng họ đã quyết định thực hiện thay đổi này để phù hợp hơn cho người nhập cư và mục đích của việc này là để cứu các con đi kèm cận 21 tuổi. Vì luật bảo vệ tuổi của trẻ em CSPA chỉ áp dụng tại thời điểm hồ sơ còn ở USCIS, sau khi được USCIS phê duyệt mà không có Bài viết thuộc efe937780e95574250dabe07151bdc23 Tin nước Mỹvisa ngay lập tức thì tuổi con cứ tăng lên và tiền lệ là nhiều gia đình đã không có được visa cho con họ.

Đối với nhiều công dân của các quốc gia có quá nhiều hồ sơ nộp vào sở di trú Mỹ và thời gian chờ lâu thì phương pháp xử lý mới này có thể cực kỳ hữu ích. USCIS hiện đang ưu tiên xử đơn I-526 cho các công dân nhỏ tuổi sớm hơn và những người cận độ tuổi 21 sẽ được xử lý lâu hơn để rút ngắn thời gian chờ tại NVC. Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào cũng sẽ được bảo lưu độ tuổi theo luật CSPA khi hồ sơ vẫn còn đang ở tại USCIS.

USCIS sẽ tổ chức một cuộc phát biểu công khai vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, từ 11 giờ sáng đến trưa EST, để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của công chúng về những thay đổi hoạt động này đối với việc xử lý đơn I-526.

Theo dautuquocte

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Người Việt sống ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Người Việt sống ở nước ngoài nếu không đăng ký giữ quốc tịch sẽ bị mất, song mới có 6.000 trong khoảng 4,5 triệu kiều bào đăng ký.