Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ

Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ

Nhà Trắng đã cập nhật văn bản hướng dẫn về áp dụng sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống Trump với các đối tượng...